Human Universal Quick-Clone II

Human Universal Quick-Clone II
  • Výrobce: TAKARA a CLONTECH
Kód produktu: 637260
Cena bez DPH: 95 800,00 Kč
Cena s DPH: 115 918,00 Kč

Varianty

QUICK-Clone cDNA je 2-řetězcová cDNA připravená pro přímou amplifikaci genů bez nutnosti přípravy knihoven. Tato cDNA může být použita pro přípravu hybridizačních prób s použitím specifických anebo degenerovaných primerů.