PDL300 Large Plasmid DNA Extraction Kit, 300 izolací

PDL300 Large Plasmid DNA Extraction Kit, 300 izolací
  • Výrobce: Geneaid
  • Kat. číslo výrobce: PDL300
Kód produktu: PDL300
Cena bez DPH: 8 900,00 Kč
Cena s DPH: 10 769,00 Kč

Varianty

Large Plasmid DNA Extraction Kit (Geneaid) je určen pro purifikaci plazmidové a kosmidové DNA z 1 - 4 ml bakteriální buněčné kultury. Kit je optimalizovaný pro extrakci 10 - 50 kb plazmidové DNA pomocí technologie přečištění na centrifugačních kolonkách. Díky modifikované metodě alkalického štěpení a ošetření RNázou je získán čistý buněčný lyzát s minimálním obsahem kontaminující DNA a RNA. V přítomnosti chaotropní soli se plasmidová DNA váže na matrici skleněných vláken v centrifugační kolonce, kontaminanty jsou odstraněny pomocí promývacího pufru s obsahem etanolu a purifikovaný plazmid / kosmid je eluován pufrem s nízkým obsahem soli neboi TE pufrem. Přečištěný plazmid může být dále použit pro štěpení restrikčními enzymy, ligaci, PCR, sekvenování.

Vlastnosti:

  • Rychlá purifikace DNA plasmidu během 15 minut
  • Výtěžek až 30 µg
  • Bez použití fenolové extrakce či precipitace alkoholem
  • Velikost plazmidu: 10 - 50 kb
  • Přečištění na centrifugačních kolonkách s membránou ze skleněných vláken
  • Objem vstupního vzorku: 1 - 4 ml bakteriální kultury
  • Eluční objem: 50 - 100 µl

Uživatelský manuál:

Geneaid Large Plasmid DNA Extraction Kit user manual ENG.pdf (361529)