MV048 Magnetic Beads Virus DNA/RNA Extraction Kit, 48 reakcí

MV048 Magnetic Beads Virus DNA/RNA Extraction Kit, 48 reakcí
  • Výrobce: Geneaid
  • Kat. číslo výrobce: MV048
Kód produktu: MV048
Cena bez DPH: 5 600,00 Kč
Cena s DPH: 6 776,00 Kč

Varianty

Magnetic Beads Virus DNA/RNA Extraction Kit (Geneaid) je speciálně navržen pro efektivní izolaci nukleových kyselin virů ze vzorků nebuněčných tekutin jako je sérum, plazma, tělní tekutiny nebo supernatant buněčné kultury infikované virem. Virová DNA / RNA je navázána na povrch magnetických kuliček, pročištěna a následně uvolněna pomocí patentovaného pufrovacího systému. Tuto soupravu lze snadno přizpůsobit automatizovaným separačním nástrojům a pracovním stanicícm. Purifikovaná DNA / RNA může být přímo použita v downstream aplikacích: qPCR, qRT-PCR, fluorescenční DNA sekvenování, NGS.

Vlastnosti:

  • Vysoká senzitivita
  • Možnost adaptace pro automatické magnetické izolátory a pracovní stanice
  • Vstupní objem vzorku: do 200 µl
  • Doba manuálního zpracování vzorku: 30 minut
  • Skladování kitu v suchu na pokojové teplotě

Uživatelský manuál:

Geneaid Magnetic Beads Virus DNA RNA Extraction Kit user manual ENG.pdf (1203141)