PA025 Midiprep Spin Column Plasmid Kit, 25 izolací

PA025 Midiprep Spin Column Plasmid Kit, 25 izolací
  • Výrobce: Geneaid
  • Kat. číslo výrobce: PA025
Kód produktu: PA025
Cena bez DPH: 7 700,00 Kč
Cena s DPH: 9 317,00 Kč

Varianty

Midiprep Spin Column Plasmid Kit (Geneaid) je určen pro purifikaci plasmidové a kosmidové DNA z 50 - 100 ml bakteriální kultury pomocí systému centrifugačních kolon midiprep. Díky modifikované metodě alkalického štěpení a ošetření RNázou je získán čistý buněčný lyzát s minimálním obsahem kontaminující DNA a RNA. V přítomnosti chaotropní soli se plasmidová DNA váže na matrici skleněných vláken v centrifugační kolonce, kontaminanty jsou odstraněny pomocí promývacího pufru s obsahem etanolu a purifikovaný plazmid / kosmid je eluován pufrem s nízkým obsahem soli, TE pufrem nebo vodou. Přečištěný plazmid může být dále použit pro štěpení restrikčními enzymy, ligaci, PCR, sekvenování.

Vlastnosti:

  • Purifikace plazmidové DNA z velkého objemu vzorku během 35 minut
  • Výtěžek až 400 µg
  • Bez použití fenolové extrakce či precipitace alkoholem
  • Přečištění na centrifugačních kolonkách s membránou ze skleněných vláken
  • Objem vstupního vzorku: 50 - 100 ml bakteriální kultury
  • Eluční objem: 1 ml

Uživatelský manuál:

Geneaid Midiprep Spin Column Plasmid Kit user manual ENG.pdf (429979)