Mouse Brain Quick-Clone cDNA

Mouse Brain Quick-Clone cDNA
  • Výrobce: TAKARA a CLONTECH
Kód produktu: 637301
Cena bez DPH: 48 770,00 Kč
Cena s DPH: 59 011,70 Kč

Varianty

QUICK-Clone cDNA je 2-řetězcová cDNA připravená pro přímou amplifikaci genů bez nutnosti přípravy knihoven. Tato cDNA může být použita pro přípravu hybridizačních prób s použitím specifických anebo degenerovaných primerů.