Mouse Smooth Muscle Quick-Clone cDNA

Mouse Smooth Muscle Quick-Clone cDNA
  • Výrobce: TAKARA a CLONTECH
Kód produktu: 637307
Cena bez DPH: 0,00 Kč
Cena s DPH: 0,00 Kč

Varianty

QUICK-Clone cDNA je 2-řetězcová cDNA připravena pro přímou amplifikaci genů bez nutnosti přípravy knihoven. Tato cDNA může být použita pro přípravu hybridizačních prób s použitím specifických anebo degenerovaných primerů.