Mouse Universal Reference Total RNA

Mouse Universal Reference Total RNA
  • Výrobce: CLONTECH
Kód produktu: 636657
Cena bez DPH: 40 660,00 Kč
Cena s DPH: 49 198,60 Kč

Varianty

Kontrolní sady Universal Reference Total RNA představují celkovou RNA izolovanou z celých tkání. Jedna sada kontrolní RNA byla vyrobena spojením extraktů celkové RNA izolované z různých tkání daného organizmu a pokrývá tak široké spektrum genové exprese daného druhu (člověk, myš, potkan). Sady referenční RNA jsou vhodné jako standardy pro microarraye anebo real-time PCR experimenty.