CEB-P-0461-250 New Black Protein Ladder

CEB-P-0461-250 New Black Protein Ladder
 • Výrobce: Central European Biosystems
 • Kat. číslo výrobce: CEB-P-0461-250
Kód produktu: CEB-P-0461-250
Cena bez DPH: 1 590,00 Kč
Cena s DPH: 1 923,90 Kč

New Black Protein Ladder

New Black Protein Ladder obsahuje 10 předbarvených proteinů pokrývajících velikostní rozmezí 6,5 až 270 kDa. 7 z 10 proteinů je značeno modrým chromoforem. Tři proteiny slouží jako referenční a obsahují kovalentně navázanou zelenou barvičku (50 kDa) nebo červenou barvičku (30 a 270 kDa). Velikosti odpovídají migraci na SDS-PAGE s použitím Tris-glycinového pufru.

 Vzorky zdarma 

Vlastnosti:

 • Pro monitorování rozdělení proteinů na SDS-polyakrylamidové elektroforéze, k ověření účinnosti přenosu proteinů na membránu při Western blotu a pro odhad velikosti proteinů
 • Snadná identifikace s referenčními proteiny
 • Skladování až 2 týdny při pokojové teplotě, 3 měsíce při 4 °C a 24 měsíců při -20 °C
 • K okamžitému použití (laddery dodány v nanášecím pufru)
 • Rozpuštěno v pufru 62,5 mM Tris-fosfát (pH 7,5), 2% SDS, 10 mM DTT, 1 mM močovina a 33% (v/v) Glycerol
 • Koncentrace: 0,1 – 0,4 mg/ml každého jednotlivého proteinu
 • Počet bandů: 10
 • Doporučené množství: 5 μl na jamku při použití 10 jamkového minigelu
 • Možnost zakoupení většího výhodnějšího balení