7335 Pfu Methionine Aminopeptidase, 20 mU

7335 Pfu Methionine Aminopeptidase, 20 mU
  • Výrobce: TAKARA
Kód produktu: 7335
Cena bez DPH: 22 478,00 Kč
Cena s DPH: 27 198,38 Kč

Varianty