Pfu Pyroglutamate Aminopeptidase

Pfu Pyroglutamate Aminopeptidase
  • Výrobce: TAKARA
Kód produktu: 7334
Cena bez DPH: 11 407,00 Kč
Cena s DPH: 13 802,47 Kč

Varianty