7334 Pfu Pyroglutamate Aminopeptidase, 10 mU

7334 Pfu Pyroglutamate Aminopeptidase, 10 mU
  • Výrobce: TAKARA
Kód produktu: 7334
Cena bez DPH: 12 282,00 Kč
Cena s DPH: 14 861,22 Kč

Varianty