Pfu Pyroglutamate Aminopeptidase

Pfu Pyroglutamate Aminopeptidase
  • Výrobce: TAKARA
Kód produktu: 7334
Cena bez DPH: 7 187,50 Kč
Cena s DPH: 8 696,88 Kč

Varianty