96PDV04 Presto™ 96 Well Plasmid Kit (Vacuum), 4 x 96 izolací

96PDV04 Presto™ 96 Well Plasmid Kit (Vacuum), 4 x 96 izolací
  • Výrobce: Geneaid
  • Kat. číslo výrobce: 96PDV04
Kód produktu: 96PDV04
Cena bez DPH: 14 600,00 Kč
Cena s DPH: 17 666,00 Kč

Varianty

Presto™ 96 Well Plasmid Kit je navržen pro vysoce účinnou purifikaci plazmidové DNA z 1 - 5 ml bakteriální kultury v jedné jamce pomocí 96 jamkové separační soustavy a vakuového manifoldu. K získání čistého buněčného lyzátu s minimálními kontaminací genomovou DNA / RNA je použita modifikovaná metoda alkalického štěpení a ošetření RNázou. Během procesu není nutná extrakce DNA fenolem ani precipitace alkoholem. Purifikovaná plazmidová DNA je připravena k použití v řadě aplikacích: štěpení restrikčními enzymy, ligaci, PCR, sekvenační reakce.

Vlastnosti:

  • Purifikace plazmidové DNA pomocí vakuového manifoldu
  • Výtěžek: 20-35 μg na jamku (high-copy plasmid), 3-10 μg na jamku (low-copy plasmid)
  • Přečištění na soustavě 96 jamkových destiček určených pro filtraci a navázání DNA
  • Objem vstupního vzorku: 1 - 5 ml bakteriální kultury na jamku
  • Eluční objem: 60 - 100 μl
  • Doba izolace: 25 minut

Uživatelský manuál:

Geneaid Presto™ 96 Well Plasmid Kit user manual.pdf (355927)