GSK300 Presto™ Buccal Swab gDNA Extraction Kit, 300 izolací

GSK300 Presto™ Buccal Swab gDNA Extraction Kit, 300 izolací
  • Výrobce: Geneaid
  • Kat. číslo výrobce: GSK300
Kód produktu: GSK300
Cena bez DPH: 16 483,00 Kč
Cena s DPH: 19 944,43 Kč

Varianty

Presto™ Buccal Swab gDNA Extraction Kit (Geneaid) poskytuje účinnou metodu purifikace DNA (včetně genomové, mitochondriální a virové DNA) z buněk bukální sliznice. Tato extrakční souprava využívá Proteinázu K a chaotropní sůl k lyzi buněk a degradaci proteinů, což umožňuje vazbu DNA na matrici skleněných vláken ve spin kolonce. Součástí kitu je carrier RNA kvůli zlepšení účinnosti vazby DNA na membránu kolonky. Po odmytí kontaminantů je přečištěná genomová DNA uvolněna z membrány pomocí elučního pufru s nízkým obsahem soli, TE pufrem nebo vodou. Vysoce kvalitní DNA s přibližnou velikostí 20 - 30 kb je vhodná pro PCR a jiné enzymatické reakce.

Vlastnosti:

  • Purifikace vysoce kvalitní DNA z bukálního stěru během 20 minut
  • Průměrný výtěžek na bukální stěr: 2 μg DNA
  • Vysoká čistota gDNA: A260/A280 = 1,8 - 2,0
  • Princip extrakce na spin kolonkách s membránou ze skleněných vláken
  • Metoda bez fenolové/chloroformové extrakce či alkoholové precipitace
  • Eluční objem: 50 - 100 µl

Uživatelský manuál:

Geneaid Presto™ Buccal Swab gDNA Extraction Kit user manual ENG.pdf (271397)