PEH100 Presto™ Endotoxin Free Mini Plasmid Kit, 100 izolací

PEH100 Presto™ Endotoxin Free Mini Plasmid Kit, 100 izolací
  • Výrobce: Geneaid
  • Kat. číslo výrobce: PEH100
Kód produktu: PEH100
Cena bez DPH: 3 000,00 Kč
Cena s DPH: 3 630,00 Kč

Varianty

Presto™ Endotoxin Free Mini Plasmid Kit (Geneaid) je navržen pro purifikaci plazmidové DNA určené pro transfekci z 1 - 5 ml buněčné kultury E.coli s použitím centrifugačních kolonek se silikagelovou membránou. K získání čistého buněčného lyzátu s minimálními kontaminací genomovou DNA / RNA je použita modifikovaná metoda alkalického štěpení a ošetření RNázou. Navíc je v procesu zařazen účinný krok k odstranění endotoxinů precipitací v samostatném činidle. Součástí lyzačního pufru je barevný indikátor TrueBlue pro viditelnou kontrolu efektivního štěpení buněk a neutralizace. Přečištěná plazmidová DNA, zbavena endotoxinů, je přímo připravena pro transfekci, i jiné aplikace: štěpení restrikčními enzymy, ligace, PCR, sekvenační reakce.

Vlastnosti:

  • Purifikace DNA plazmidu určeného pro transfekci během 50 minut
  • TrueBlue Lysis Buffer snižuje riziko chyb během procesu
  • Výtěžek: až 40 µg
  • Bez použití fenolové extrakce či precipitace alkoholem
  • Velikost plazmidu: 1 - 15 kb
  • Přečištění na centrifugačních kolonkách se separační membránou, formát mini
  • Objem vstupního vzorku: 1 - 5 ml bakteriální kultury
  • Eluční objem: 30 - 100 µl

Uživatelský manuál:

Geneaid Presto™ Endotoxin Free Mini Plasmid Kit user manual ENG.pdf (275047)