PIF025 Presto™ Midi Plasmid Kit, 25 izolací

PIF025 Presto™ Midi Plasmid Kit, 25 izolací
  • Výrobce: Geneaid
  • Kat. číslo výrobce: PIF025
Kód produktu: PIF025
Cena bez DPH: 7 200,00 Kč
Cena s DPH: 8 712,00 Kč

Varianty

Presto™ Midi Plasmid Kit (Geneaid) je určen k purifikaci plazmidové DNA z 50 - 150 ml bakteriální buněčné kultury pomocí účinného systému mididprep. Součástí lyzačního pufru je barevný indikátor TrueBlue pro viditelnou kontrolu efektivního štěpení buněk a neutralizace. K získání čistého buněčného lyzátu s minimálními kontaminací genomovou DNA / RNA je použita modifikovaná metoda alkalického štěpení a ošetření RNázou. Díky účinnému gravitačnímu procesu je plazmidová DNA navázána na midi kolonu a kontaminanty jsou odstraněny pomocí PMC pufru. Přečištěný plazmid je eluován pufrem s vysokým obsahem soli a poté vysrážen isopropanolem. 

Vlastnosti:

  • Purifikace plazmidové DNA z velkého objemu vzorku
  • Vysoký výtěžek: až 350 µg v čistotě pro transfekci
  • Bez použití ultracentrifug, HPLC, toxických činidel
  • Přečištění na midi-kolonách s iontoměničovou pryskyřicí a filtračních kolonách s optimalizovanou membránou pro DNA plazmid
  • Objem vstupního vzorku: 50 - 150 ml bakteriální kultury
  • Eluční objem: 0,5 - 2 ml
  • Doba izolace: do 80 minut

Uživatelský manuál:

Geneaid Presto™ Midi Plasmid Kit user manual ENG.pdf (485187)