PDH100 Presto™ Mini Plasmid Kit, 100 izolací

PDH100 Presto™ Mini Plasmid Kit, 100 izolací
  • Výrobce: Geneaid
  • Kat. číslo výrobce: PDH100
Kód produktu: PDH100
Cena bez DPH: 2 900,00 Kč
Cena s DPH: 3 509,00 Kč

Varianty

Presto™ Mini Plasmid Kit (Geneaid) je navržen pro purifikaci plazmidové DNA z 1 - 7 ml kultury bakteriálních buněk. Součástí lyzačního pufru je barevný indikátor TrueBlue pro viditelnou kontrolu efektivního štěpení buněk a neutralizace. K získání čistého buněčného lyzátu s minimálními kontaminací genomovou DNA / RNA je použita modifikovaná metoda alkalického štěpení a ošetření RNázou. V přítomnosti chaotropní soli se plazmidová DNA váže na matrici skleněných vláken v centrifugační kolonce, kontaminanty jsou odstraněny promývacím pufrem s obsahem etanolu a purifikovaný plazmid je eluován pufrem s nízkým obsahem soli, TE nebo vodou. Přečištěný plazmid může být dále použit pro štěpení restrikčními enzymy, ligaci, PCR, transformační a sekvenační reakce.

Vlastnosti:

  • Rychlá purifikace DNA plazmidu během 15 minut
  • TrueBlue Lysis Buffer snižuje riziko chyb během procesu
  • Výtěžek: až 50 µg
  • Bez použití fenolové extrakce či precipitace alkoholem
  • Velikost plazmidu: 1 - 15 kb
  • Přečištění na centrifugačních kolonkách s membránou ze skleněných vláken, formát mini
  • Objem vstupního vzorku: 1 - 7 ml bakteriální kultury
  • Eluční objem: 30 - 100 µl

Uživatelský manuál:

Geneaid Presto™ Mini Plasmid Kit user manual ENG.pdf (615854)