PC0251 Presto™ Plasmid DNA Concentration Kit, 25 izolací

PC0251 Presto™ Plasmid DNA Concentration Kit, 25 izolací
  • Výrobce: Geneaid
  • Kat. číslo výrobce: PC0251
Kód produktu: PC0251
Cena bez DPH: 2 600,00 Kč
Cena s DPH: 3 146,00 Kč

Varianty

Presto™ Plasmid DNA Concentration Kit (Geneaid) nabízí jednoduché řešení jinak časově náročného postupu srážení plazmidové DNA. Plazmidová DNA je zakoncentrována na principu iontoměničové chromatografie na Geneaid Plasmid Midi kolonách, Macherey-Nagel NucleoBond® AX, NucleoBond® Xtra kolonách, QIAGEN® tip 500 kolonách atd. Eluáty plazmidů jsou precipitovány isopropanolem a poté s pomocí stříkačky protlačeny skrz Presto™ Plasmid Concentrator . Jakmile jsou kontaminanty odstraněny pomocí odsolovacího pufru, koncentrátor je vysušen a plazmidová DNA je eluována malým objemem (100 - 400 μl) elučního pufru s nízkým obsahem soli. Plazmidová DNA může být takto přímo použita v aplikacích jako transfekce, sekvenování, ligace, PCR, in vitro transkripce, mikroinjekce, štěpení restrikčními enzymy.

Vlastnosti:

  • Rychlá a efektivní koncentrace plazmidové DNA za pouhých 10 minut
  • Presto™ Plasmid Concentrator eliminuje ztrátu DNA pelety a neúplnou rozpustnost precipitátů DNA
  • Vazebná kapacita: 600 µg plazmidové DNA
  • Výtěžek: 90%
  • Koncentrace: až 3,2 µg/µl
  • Velikost plazmidu: 1 - 20 kb
  • Eluční objem: 100 - 400 µl
  • Balení obsahuje 2 x 20 ml stříkačku a 2 x 1 ml stříkačku

Uživatelský manuál: 

Geneaid Presto™ Plasmid DNA Concentration Kit user manual ENG.pdf (807894)