17500 ProteoSpin™ On-Column Proteolytic Digestion Kit, 25 Preps

17500 ProteoSpin™ On-Column Proteolytic Digestion Kit, 25 Preps
  • Výrobce: Norgen Biotek
  • Kat. číslo výrobce: 17500
Kód produktu: 17500
Cena bez DPH: 9 800,00 Kč
Cena s DPH: 11 858,00 Kč

ProteoSpin™ On-Column Proteolytic Digestion Kit

Tato souprava je vysoce účinná při enzymatickém štěpení jednoduchých a komplexních proteinových vzorků pomocí trypsinu a následné purifikaci výsledných peptidů pomocí spin kolonek. Trypsin se přidá k proteinovému vzorku a naváže se na kolonu. Vzorek je promyt a zbaven soli, trypsin se aktivuje k digesci bílkovin. Peptidy jsou následně eluovány v malém objemu a připraveny pro následnou analýzu. Současné štěpení proteinů a zakoncentrování purifikovaných peptidů činí ze soupravy pohodlnou metodu, vhodnou pro douwnstream analýzu jako je hmotnostní spektrometrie nebo SDS-PAGE.

Vlastnosti:

  • Rychlý a jednoduchý postup pro štěpení peptidů
  • Současná digesce, purifikace a objemová koncentrace v jedné soupravě
  • Peptidy jsou kompletní bez dalších artefaktů, které nebyly detekovány hmotnostní spektrometrií
  • Purifikace je založena na rotační kolonové chromatografii s využitím vlastní separační matrice na bázi karbidu křemíku

Technické parametry:

  • Maximální proteinový vstup: 15 μg
  • Minimální proteinový vstup: 2 μg
  • Minimální eluční objem: 30 μL
  • Čas k zpracování 10 vzorků: 20 minut (+ 1 hodinová inkubace)

Uživatelský manuál:

Norgen Biotek 17500 ProteoSpin™ On-Column Proteolytic Digestion Kit.jpg (36572)