qPCR Human Reference Total RNA

qPCR Human Reference Total RNA
  • Výrobce: CLONTECH
Kód produktu: 636690
Cena bez DPH: 14 476,00 Kč
Cena s DPH: 17 515,96 Kč

Varianty

Kontrolní sady Universal Reference Total RNA představují celkovou RNA izolovanou z celých tkání. Jedna sada kontrolní RNA byla vyrobena spojením extraktů celkové RNA izolované z různých tkání daného organizmu a pokrývá tak široké spektrum genové exprese daného druhu (člověk, myš, potkan). Sady referenční RNA jsou vhodné jako standardy pro microarraye anebo real-time PCR experimenty.