QuickClean Enzyme Removal Resin

QuickClean Enzyme Removal Resin
  • Výrobce: TAKARA a CLONTECH
Kód produktu: 631770
Cena bez DPH: 21 180,00 Kč
Cena s DPH: 25 627,80 Kč

Varianty

QuickClean Enzyme Removal Resin je matrice pro odstraňování proteinů z roztoků nukleových kyselin (DNA i RNA). QuickClean matrice rychle a efektivně odstraňuje enzymy (restriktázy, DNA polymerázu, nukleázy) a proteiny bez nutnosti použít fenol. Matrice může být použita také na odstranění proteinů ze vzorků nukleových kyselin před elektroforézou v agarózovém gelu, čímž se vylepší rozlišení jednotlivých bandů určených například pro blotting.