SLD050 Soil DNA Extraction Kit ( 50 preps )

SLD050 Soil DNA Extraction Kit ( 50 preps )
  • Výrobce: Geneaid
  • Kat. číslo výrobce: SLD050
Kód produktu: SLD050
Cena bez DPH: 9 100,00 Kč
Cena s DPH: 11 011,00 Kč

Soil DNA Extraction Kit

Souprava je navržena pro rychlou izolaci genomové DNA z mikroorganismů, jako jsou bakterie, archaea, houby a řasy ve vzorcích půdy. Vzorek půdy se homogenizuje pomocí lyzačního pufru SL1 v kombinaci s keramickými kuličkami v Beadbeating Tubes. Nerozpustné částice, proteiny a inhibitory PCR (kyselina huminová) se vysrážejí pomocí jedinečného pufru pro odstranění inhibitoru (SL2). Mimo to jsou zbytkové inhibitory PCR zbývající v čirém supernatantu dále odstraněny průchodem přes specializovanou kolonu pro odstranění inhibitorů PCR. Protékající kapalina je poté smíchána s vazebným pufrem (SL3) a genomová DNA je navázána na sloupec GD. Kolona je promyta a DNA se uvolní elučním pufrem. Purifikovaná genomová DNA je připravena k použití v následných reakcích (PCR, štěpení restrikčními enzymy, sekvenační reakce).

Vlastnosti:

  • Purifikace genomové DNA z půdy během 40 minut
  • Proces nevyžaduje extrakci fenolem nebo srážení alkoholem
  • Vzorek: 250-500 mg půdy
  • Vysoký výtěžek: až 5 µg
  • Vysoce kvalitní DNA: A260/A280 = 1,7-2,0
  • Citlivý proces extrakce na spin kolonách obsahujících membránu ze skleněných vláken 
  • Eluční objem: 30-100 ul
  • Skladování: v suchu při pokojové teplotě (15-25°C)

Uživatelský manuál:

Geneaid SLD050 SLD100 Soil DNA Extraction Kit.jpg (118991)