DF301 Small DNA Fragments Extraction Kit, 300 izolací

DF301 Small DNA Fragments Extraction Kit, 300 izolací
  • Výrobce: Geneaid
  • Kat. číslo výrobce: DF301
Kód produktu: DF301
Cena bez DPH: 6 750,00 Kč
Cena s DPH: 8 167,50 Kč

Varianty

Small DNA Fragments Extraction Kit (Geneaid) je určen pro izolaci nebo zkoncentrování DNA fragmentů o velikosti 40-200 bp z agarózového gelu, PCR anebo jiné enzymatické reakce. K rozpuštění agarózového gelu a denaturaci enzymů je použita chaotropní sůl, DNA fragmenty jsou navázány na matrix skleněných vláken ve spin kolonce. Pomocí promývacího pufru s obsahem ethanolu jsou vymyty kontaminanty a čistá DNA je eluována pufrem s nízkým obsahem soly, TE pufrem nebo vodou. Soli, enzymy a neinkorporované nukleotidy jsou tak z reakce jednoduše odstraněny bez nutnosti extrakce fenolem anebo alkoholové precipitace. Aplikace: PCR, štěpení restrikčními enzymy, značení DNA, ligace, fluorescenční anebo radioaktivní sekvenování.

Vlastnosti:

  • Purifikace malých DNA fragmentů během 10 minut.
  • Výtěžek až 95%
  • Optimalizovaná metoda pro 40 - 200 bp fragmenty DNA
  • Velikost vstupního vzorku: 300 mg (agarózový gel), 100 μl (PCR produkty)
  • Pohodlné řešení slučující výhody gel extraction kitu and PCR cleanup kitu
  • Izolace pomocí spin kolonek, membrána ze skleněných vláken
  • Eluční objem: 30-50 µl

Uživatelský manuál:

Geneaid Small DNA Fragments Extraction Kit user manual ENG.pdf (530267)