TaKaRa Taq Hot Start version

TaKaRa Taq Hot Start version
  • Výrobce: TAKARA
Kód produktu: R007A
Cena bez DPH: 4 805,00 Kč
Cena s DPH: 5 814,05 Kč

Varianty