Thiophilic-Superflow Resin, 10 ml

Thiophilic-Superflow Resin, 10 ml
  • Výrobce: TAKARA a CLONTECH
Kód produktu: 635616
Cena bez DPH: 14 250,00 Kč
Cena s DPH: 17 242,50 Kč

Varianty

Purifikace protilátek pomocí proteinu A patří mezi nejběžnější metody čištění imunoglobulinů. Výjimky tvoří jednořetězcové protilátky, IgE, IgY a IgM, pro které purifikace pomocí proteinu A není vhodná. Řešení pro tyto typy protilátek představuje thiofilní afinitní purifikace (TAC), která je vhodná pro čištění imunoglobulinů IgG, IgM, IgA, Fab a Fc fragmentů, a též C3 a C4 komplementových faktorů.

Obě thiofilní matrice (Uniflow i Superflow) fungují na principu adsorbční chromatografie, kdy se proteiny adsorbují na sulfon thioligand. Adsorbce různých proteinů může být podpořena přidáním různých solí do směsi. Různá koncentrace nanášecí soli má vplyv na adsorbční afinitu IgG, IgM, IgA, Fab a Fc fragmentů, C3 a C4 komplementových faktorů.

Výhody purifikace pomocí thiofilní matrice v porovnání s proteinem A:

  • Purifikace při neutrálním pH
  • Širší selektivita (IgY, IgM, IgE, scAb)
  • Silný lineární průtok
  • Vysoká kapacita (15–20 mg Ab/ml matrice)
  • Možnost opakovaného použití matrice
  • Vyšší stabilita purifikovaného produktu