RB100 Total RNA Mini Kit (Blood/Cultured Cell), 100 izolací

RB100 Total RNA Mini Kit (Blood/Cultured Cell), 100 izolací
  • Výrobce: Geneaid
  • Kat. číslo výrobce: RB100
Kód produktu: RB100
Cena bez DPH: 10 000,00 Kč
Cena s DPH: 12 100,00 Kč

Varianty

Total RNA Mini Kit (Blood/Cultured Cell) (Geneaid) je určen k purifikaci totální RNA z čerstvé plné lidské krve a z buněčných kultur. Princip metody je založen na systému miniprep, k lyzi buněk a inaktivaci RNázy jsou použity detergenty a chaotropní sůl. Uvolněná RNA je navázána na matrix skleněných vláken ve spin kolonce, kontaminanty jsou odstraněny promývacím pufrem s obsahem ethanolu a čistá totální RNA je eluována RNase-free vodou. Takto přečištěná RNA je připravena pro řadu downstream aplikací: RT-PCR, Northern blotting, Primer Extension, mRNA Selection, cDNA Synthesis.

Vlastnosti:

  • Purifikace totální RNA během 20 minut
  • Vysoký výtěžek: až µg z plné krve, 30 µg z 1x106 293T buněk
  • Vstupní objem vzorku: 300 µl
  • Metoda purifikace na spin kolonkách s membránou ze skleněných vláken
  • Jednotlivě balené kolonky a sběrné zkumavky, RNase a DNase free

Uživatelský manuál:

Geneaid Total RNA Mini Kit (Blood Cultured Cell) user manual ENG.pdf (337240)